Folkungaätten
skriven 010102 av
Oskar Landgren

dokumentansvarig: Kristina Landgren
Funderingar över vår 1000-åriga historia
Folkungaätten

Meny
Folke Filbyter | Birger Jarl | Valdemar Birgersson | Magnus Ladulås |
Vilhelm Mobergs tolkning av Folkungarna |
Till övriga sidor


Dessa funderingar har sommaren och hösten 2000 nedtecknats av min far Oskar Landgren vid 82 års ålder, efter studier av många olika historiska skildringar och vikingasagor.


Folke Filbyter
Verner von Heidenstam har i sin stora historiska roman "Folkungaträdet" berättat om Folke Filbyter, handlingen är förlagd till kung Emund Gamles och Stenkils tid. Jag citerar:

"På den tiden fanns det inga fattiga eller tiggare, varken sunnanskogs eller i svearnas land. De som ingenting ägde sutto hos de rikare och voro nöjda. I en trakt där det mest bodde vilda jägare, som tillbådo stridsguden Ti, fortlevde därför en gammal lag. Det hette där att den som tog annans gods med kraft, skulle få behålla det. Den som stal skulle återbära hälften, men den som tiggde skulle mista livet. Andan i den lagen rådde också bland de bofasta bönderna."

Det var den starkes rätt gentemot den svagares. Kunde man inte värja sin egendom blev man av med den och kanske livet också. Alf Henriksson har skrivit en dikt om vikingatidens upphörande:

Väringarna
drog hem till käringarna
och återgick till näringarna.


Heidenstams viking Folke Filbyter var en sådan viking. Efter många år av strider var han trött på vikingalivet. Han gick iland med en säck på ryggen, full av rövade skatter av silver och guld. Han tog farväl av sin flotta och vandrade inåt landet. I en avlägsen skogsbygd köpte han land till en stor gård, där svedjade och röjde han åkrar och ängar och byggde sig hus med egen kraft och med hjälp av trälar, som gärna tog honom till husbonde. Han höll fred med grannarna, men kom det en krämare utan knektar som eskort, tog han krämarens varor, slog ihjäl honom och sänkte liket i en mosse i närheten. Han kan ha varit förebild till Astrid Lindgrens rövare i "Ronja Rövardotter", och som han levde som en gris tillsammans med sina trälar, höns och getter kan han även ha varit förebild till seriefiguren "Hagbard den förskräcklige". Folke hade mycket att göra med de små under jorden, dvärgfolket som bodde i jordhålor i skogen. Astrid kallar dem rumpnissar.

Men Heidenstam gör Folke Filbyter till en tragisk figur. Han var en främling och accepterades aldrig av tingsmenigheten. Hans söner övergav honom och han blev alltmer isolerad. Mot slutet av sitt liv irrade han omkring på en skraltig häst på vägarna, sökande efter sin älskade sonson utan att finna honom. Det är denna riddare av den sorgliga skepnaden som inspirerat Carl Milles till den staty över Folke Filbyter som står på torget i Linköping.

Den andra delen av "Folkungaträdet" handlar om Biger Jarl och hans söner på andra hälften av 1200-talet. Den mytiske Folke Filbyter skulle ha varit farfars farfars far till Birger Jarl.

Ordet Folkungar betyder ättlingar till Folke, och när det gäller den stormannasläkt som Birger Jarl tillhörde, var stamfadern Folke Digre (den tjocke), som var en stor godsägare i Östergötland i början av 1100-talet. Enligt traditionen ska han ha varit sonson till Folke Filbyter, den gamle vikingen som släkten inte ville kännas vid. Kanske var det därför som de själva aldrig kallade sig Folkungar. Det namnet fick kungaätten först långt senare.

Folke Digre var gift med danske kung Knut den heliges dotter Ingegerd, hans sonsöner blev Birger Brosa, Karl den Döve och Magnus Minnisköld, som var lagman i Östergötland och blev far till Birger Jarl.

till menynBirger Jarl
Birger Jarl var en kraftfull härskare, och hans och hans efterkommandes historia har berättats bättre av andra än vad jag kan göra, så jag ska inte upprepa sagan. I Alf Henrikssons "Sveriges historia" och i Herman Lindqvists "Historien om Sverige" finns alla fakta i medryckande berättelser. I romanens form ger Heidenstams "Bjälboarvet" (andra delen av Folkungaträdet) en stämning av medeltid, som inte ens Strindberg har överträffat. Strindberg har skrivit Folkungasagan som ett skådespel i fem akter, det präglas av undergångsstämning och slutar med Magnus Erikssons son Eriks död, den siste Folkungen.

Det motparti som under Knut Långe besegrade Erik Erikssons förmyndare, och sedan 1247-51 kämpade mot Birger Jarl kallas "de äkta Folkungarna", men det är ju fel. Knut Långe och hans släkt var en sidogren till den Erikska ätten och härstammade från Erik den heliges son Filip.

till menynValdemar (kung 1250-79)
Birgers son Valdemar gifte sig med Sofia, dotter till Erik Plogpenning, danske kung Abels bror och Valdemar den stores sonson. Sofia hade sitt namn efter sin farfarsmor Sofia, Valdemar den stores gemål. På ålderns höst gifte Birger om sig med kung Abels änka Mechtild. Kung Abel hade fallit i strid mot friserna, men dessförinnan hade han svekfullt tagit livet av sin bror Erik Plogpenning i en båt utanför Schlesvig. I detta brodersmord-drama var det således inte Kain utan Abel som var förövaren. Man kan undra hur stämningen var i Birgers och Valdemars hov, när drottning Sofia mötte sin "styv-svärmor" Mechtild, änka efter hennes fars mördare.

Valdemar och Sofia fick en dotter som liksom sin faster och farmorsmor döptes till Rikissa. Hon blev i sinom tid gift med kung Przemyslav av Polen. Så slöts den cirkelgång som började med polska prinsessan Rikissas utvandring till Danmark på 1120-talet.

till menynMagnus Ladulås (kung 1279-90)
Birger Jarls andre son Magnus (Ladulås) tillkämpade sig så småningom kungamakten 1279 efter strider med Valdemar. Han gifte sig med en grevedotter från Holstein, Helvig, och fick med henne sönerna Birger, Erik och Valdemar samt döttrarna Ingeborg och ännu en Rikissa. Ingeborg giftes bort med kung Erik Menved i Danmark, men den minsta Rikissa låste Magnus in i det nyanlagda Klara nunnekloster på Norrmalm i Stockholm, där hon så småningom avancerade till Abbedissa.

till menynVilhelm Mobergs tolkning av Folkungasagan.
Man kan läsa historien om Folkungaätten som en äventyrsroman, tragisk men spännande. Men en författare som såg händelserna ur ett annat perspektiv var Vilhelm Moberg. Hans "Min svenska historia" 1970-71 blev hans sista verk och utkom endast i två delar, "Från Oden till Engelbrekt" och "Från Engelbrekt till Dacke". Sen blev det inte fler böcker för Moberg dog 1973. Om sina historieböcker säger han själv, att Sveriges historia är dess allmoges. Redan efter en kort historie-vandring väcktes hos författaren en förundran som sedan alltmer tilltog i styrka. Hur har detta folk kunnat överleva allt det onda, som har drabbat det, alla krig som det har genomlevat, alla katastrofer som inträffat, pest och hungerstider som nästan regelbundet återkommit, all nöd, allt förtryck, alla umbäranden -- Hur har det förmått att överleva allt detta? Sitt kapitel om Folkungaätten rubricerar Vilhelm Moberg:

"En kunglig förbrytarfamilj. Mord och våldsdåd kan undantagsvis förekomma inom de bästa familjer, men inom Folkungasläkten utgjorde de närmast en normal företeelse. Ur nutida synpunkt är det knappast någon överdrift att betrakta ätten som kriminellt belastad, den var en förbrytarfamilj."

Vilhelm Moberg räknar upp nio mord som begåtts av Folkungaättens medlemmar under kampen om kungakronan:

 • 1251 lät Birger Jarl halshugga tre ledare i en upprorshär, efter att först ha lockat med fri lejd.
 • Sonen Magnus lät på samma sätt avliva två upprorsledare.
 • 1305 blev Torgils Knutsson överfallen och utan dom halshuggen av bröderna Magnusson.
 • 1317 vid Nyköpings gästabud tog Birger livet av sina två bröder.
 • 1320 fick så Birgers son Magnus sätta livet till för att en annan Magnus (Eriks son) skulle nå kronan. Detta sista mord ligger bakom Strindbergs nyckelreplik i Folkungarna:

  "Du har blod i kronan Magnus"  Man kan invända att Magnus Eriksson bara var tre år gammal, när han fick ta emot Sveriges krona år 1319. Han kunde rimligen inte vara ansvarig för vad krigsfolket gjorde, när de drivit kung Birger i landsflykt och tagit hans son Magnus till fånga. Om detta säger Vilhelm Moberg:

  (Jag citerar hans historia sid 184)
  "Det blod som åsyftas i dramats nyckelreplik tillhörde junker Magnus. Han måste lägga sitt huvud på stupstocken för att han stod i vägen för hertig Eriks son med samma namn. För Strindberg illustrerar den siste Folkungens alla olyckor det bud, som hämndens stränge Gud har utfärdat:
  Fädernas missgärningar skall straffas inpå barnen intill tredje och fjärde led, de som mig hata.
  Magnus Eriksson var den siste regenten i Sverige av Folkungaätten. Han företrädde ättens fjärde släktled och därmed det sista, varav Herren Gud enligt sitt bud kunde utkräva straff för fädernas synder. Gudshämnden dröjde i det längsta, men blev desto gruvligare, när den slutligen drabbade offret. Magnus Eriksson hade ådragit sig tre generationers arvssynd - Han fick sona tre släktleds samlade blodsskuld."


  Vilhelm Moberg är den överlägsne berättaren. Skaffa därför hans bok "Från Oden till Engelbrekt", och läs själv om den intressantaste av medeltidens kungar, Magnus Eriksson, om hans kulturella insatser främst på lagstiftningens område, och om hans olycksöde. Han hade oturen att vara samtida med sådana personligheter som den heliga Birgitta, Valdemar Atterdag och systersonen Albrekt av Mecklenburg. Han var för godhjärtad och godtrogen, och klarade inte av deras förtal och svekfulla diplomati.

  Oskar Landgren

  till menyn  Till övriga delar av Oskars funderingar:
  del 1 Ynglingaättens sista kungar
  del 2 Stenkilsätten
  del 3 Sverkerätten
  del 4 Eriksättens strid mot Sverkerätten
  del 5 Folkungaätten
  Sagan om svarteskåningarna

 • Upp igen!